Gidlunds förlag

Sedan starten 1968 har Gidlunds förlag publicerat över tusen titlar. För närvarande ger vi ut ett trettiotal titlar per år, med tonvikt på humaniora. Välkommen att bekanta dig med vår utgivning! Böckerna köper du i bokhandeln.

Besök och gilla vår sida på Facebook för nyheter, tips och inblickar i vårt arbete.


 
Hans Lund
Steget genom tavelramen. In och ut ur bilden i litterära berättelser och andra narrativa medier

Kan vi som bildbetraktare klättra in i tavlan på väggen? Är det möjligt för gestalterna i bilden att lämna bildrummet och stiga ut till oss i åskådarrummet? Rampassage har länge varit ett återkommande inslag i litterära berättelser för både barn och vuxna, men även i scenkonst, film och narrativa bilder.

»» Läs mer
Danskt band 192 s. Utgivningsår 2022. ISBN 978-91-7844-493-9
 
 
Anna Nordenstam & Christina Olin-Scheller
Lättläst. Bokmarknad, ungdomslitteratur, skola

Lättläst skönlitteratur för unga är en högaktuell texttyp i stark expansion. Denna bok gör nedslag i historiken kring lättläst från 1960-talet till idag

»» Läs mer
Danskt band 172 s. Utgivningsår 2022. ISBN 978-91-7844-499-1
 
 
Marie Selander, Emma Gustafsson, Frida Herchenröther & Linnéa Lindbom
Herrarnas kalas - och de kvinnliga musikerna i Eskilstuna

När musikern och författaren Marie Selander flyttar till Eskilstuna 2017 engagerar hon sig genast i det lokala musiklivet. På scener och bland arrangörer finns det nästan bara män. Var finns de kvinnliga musikerna?

»» Läs mer
Danskt band 272 s. Utgivningsår 2022. ISBN 978-91-7844-477-9
 
 
Måns Ahlstedt Åberg
Frivilliga rasbiologer. Interaktionen och kunskapscirkulationen mellan rasbiologiska institutet och allmänheten under 1920- och 30-talet

Från första början samarbetade rasbiologiska institutet med en mängd helt vanliga svenskar som frivilligt engagerade sig för rasbiologin. Denna bok handlar om dessa människor, och om hur kunskap cirkulerade i det svenska samhället för mindre än 100 år sedan.

»» Läs mer
Inbunden 240 s. Utgivningsår 2022. ISBN 978-91-7844-486-1
 
 
Gustaf Ankarcrona och bilden av Dalarna som svenskt ideal
Red.: Johan Knutsson. Foto: Lars Dahlström

Gustaf Ankarcronas betydelse för Dalarnas självbild, och för omvärldens bild av dess kultur, kan knappast överskattas. Bokens nio författare belyser och ger perspektiv på de olika områden inom vilka Ankarcrona agerade.

»» Läs mer
Inbunden 228 s. Utgivningsår 2022. ISBN 978-91-7844-462-5
 
 
Lars Bägerfeldt, Torbjörn Kronestedt, Rolf Lundqvist, Olle Nordkvist, Ulrika Stenbäck & Stig Welinder
Fäbodristningar i Dalarna
Formgivning: Lars Paulsrud

Dalarnas fäbodristningar är en rik skatt av bilder och korta texter. De höggs och ristades på träd, i husväggar, i stenblock och på berghällar från 1600-talet framåt mitten av 1900-talet av vallkullor och andra som arbetade och vandrade i utskogarna.

»» Läs mer
Inbunden 336 s. Utgivningsår 2022. ISBN 978-91-7844-460-1
 
 
Birgit Karlsson
Privata lösningar på samhällsproblem. Stiftelser i Göteborg 1788-2020

Stiftelser har ett evighetsperspektiv - stiftaren vill försäkra sig om att pengarna kommer att användas till just det ändamål han/hon anser viktigt. Det kan handla om allt ifrån att lindra fattigdom till att finansiera forskning. Men vad händer med stiftelser då samhället och behoven förändras?

»» Läs mer
Inbunden 200 s. Utgivningsår 2022. ISBN 978-91-7844-464-9
 
 
Kreativa förflyttningar. Musikaliska flöden i 1960- och 1970-talens Sverige
Red.: Sverker Hyltén-Cavallius

I den här boken undersöker fyra musiketnologer några av de estetiska, ideologiska, geografiska och inte minst kulturella förflyttningar som skedde i det svenska musiklivet under årtiondena kring 1970.

»» Läs mer
Danskt band 218 s. Utgivningsår 2022. ISBN 978-91-7844-483-0
 
 
Mats Lodén
Blå katedral. Den uppochnervända arken

Om en monumental skulpturs tillblivelseprocess utifrån en konstnärs perspektiv. Berättelsen följer konstnärens liv och svårigheter att gestalta sin idé om det metaforiska rummet

»» Läs mer
Inbunden 117 s. Utgivningsår 2022. ISBN 978-91-7844-490-8
 
 
Walesiska sagor och dikter om Arthur
Översättning och kommentarer: Jonas Thungren Lindbärg

Översättningar till svenska av tre sagor och två längre poem om sagokonungen Arthur, tillsammans med inledning och innehållskommentarer.

»» Läs mer
Danskt band 218 s. Utgivningsår 2022. ISBN 978-91-7844-479-3
 
 
Eva Kaijser
Anna Kaijser. Kvinna, läkare, maka, moder

Anna Kaijser tog sin läkarexamen 1901 som en av Sveriges första kvinnor. Hennes studiekamrater Ada Nilsson och Alma Sundquist valde bort man och barn. Det ansågs inte möjligt att vara kvinna, läkare, mor och maka på samma gång. Men Anna ville ha både jobb och familj.

»» Läs mer
Inbunden 296 s. Utgivningsår 2022. ISBN 978-91-7844-476-2