Gidlunds förlag

Sedan starten 1968 har Gidlunds förlag publicerat över tusen titlar. För närvarande ger vi ut ett tjugotal titlar per år, med tonvikt på humaniora. Välkommen att bekanta dig med vår utgivning, här och på Facebook. Böckerna köper du i bokhandeln.


 
Ingemar Fridell
Från tanke till ton. Åtta framstående klassiska pianister och pianopedagoger om sin syn på musik och musikutövande

Hur tänker kända klassiska musiker om musik? Denna bok tar upp frågor som berör musikaliska ideal, tolkning och undervisningsmetodik sett ur åtta framstående pianisters och pianopedagogers eget perspektiv.

»» Läs mer
Inbunden 162 s. Utgivningsår 2014. ISBN 978-91-7844-906-4
 
 
Det globaliserade arbetslivet
Red.: Marinette Fogde & Johanna Övling

I den här antologin belyser ett antal forskare globaliseringens effekter på arbete, kultur och samhällsliv.

»» Läs mer
Danskt band 136 s. Utgivningsår 2014. ISBN 978-91-7844-912-5
 
 
Teddy Hultberg
Erik Beckman i etern. Hörspel och dramatik 1963-95 samt CD med Beckmans dramatiska debut

Erik Beckman (1935–1995) är främst känd som poet och prosaförfattare, men vid sidan om en del kritik skrev han även en stor mängd dramatik, i första hand för radion.

»» Läs mer
Inbunden 536 s. Inkl. CD. Formgivning: Johan Melbi. Utgivningsår 2014. ISBN 978-91-7844-904-0
 
 
Inger Enkvist
Att förstå Vargas Llosa. En studie av Keltens dröm

Med Keltens dröm som utgångspunkt studeras här Mario Vargas Llosas författarskap ur rad synpunkter.

»» Läs mer
Inbunden 194 s. Utgivningsår 2014. ISBN 978-91-7844-905-7
 
 
Mats Werner
Lasse Werner - en lycklig skit. Den svenska jazzens gossen Ruda

Här berättas Lasse Werners historia av en kör av många röster – musiker, skådespelare och andra kollegor, barndomsvänner, journalister, vänner av ordning, brodern Mats som samlat, redigerat och flikat in sina minnesbilder.

»» Läs mer
Inbunden 400 s. Inkl. CD & DVD. Formgivning: Jens Andersson / Bok & Form. Utgivningsår 2014. ISBN 978-91-7844-894-4
 
 
Annika Egan Sjölander, Helena Ekerholm, Jenny Eklöf, Henrik Lång, Erland Mårald, Christer Nordlund & Bosse Sundin
Motorspriten kommer! En historia om etanol och andra alternativa drivmedel

Den här boken handlar om olika försök att utveckla och förverkliga alternativ till oljebaserade drivmedel i Sverige. Den spänner över ett drygt sekel, från slutet av 1800-talet och framåt.

»» Läs mer
Inbunden 184 s. Utgivningsår 2014. ISBN 978-91-7844-897-5
 
 
Jan Ottosson
Svensk luftfart 1900-1951. Civilflyget, privata aktörer och offentliga intressen

Det svenska civilflygets framväxt fram till början av 1950-talet skildras i denna bok.

»» Läs mer
Inbunden 294 s. Utgivningsår 2014. ISBN 978-91-7844-887-6
 
 
Lennart Hedwall
Tondiktaren Carl Jonas Love Almqvist. En musikalisk biografi

Almqviststudier 6

Här kartläggs Almqvists livslånga musikaliska intresse, kunskaper och tankar, speglas musikens roll i hans litterära verk, och beskrivs och analyseras för första gången alla hans kompositioner.

»» Läs mer
Inbunden 774 s. Utgivningsår 2014. ISBN 978-91-7844-900-2
Boken ingår i Almqviststudier. Se vidare under kategorin "C J L Almqvist"
 
 
Victor Lundberg
En idé större än döden. En fascistisk arbetarrörelse i Sverige, 1933-1945

En idé större än döden handlar om hur den nazistiska Lindholmsrörelsen försökte bygga upp en revolutionär fascistisk arbetarrörelse i Sverige under 1930- och 1940-talen.

»» Läs mer
Inbunden 192 s. Utgivningsår 2014. ISBN 978-91-7844-901-9
 
 
Peter Cornell
Öppningar. Idéer & Notiser

Ett urval artiklar och kritik som renodlar det korta formatet. Boken är ett associativt flöde av texter om konst, filosofi, idéhistoria och politik.

»» Läs mer
Inbunden 250 s. Formgivning: Mathias Grate. Utgivningsår 2014. ISBN 978-91-7844-896-8