Gidlunds förlag

Sedan starten 1968 har Gidlunds förlag publicerat över tusen titlar. För närvarande ger vi ut ett tjugotal titlar per år, med tonvikt på humaniora. Välkommen att bekanta dig med vår utgivning, här och på Facebook. Böckerna köper du i bokhandeln.


 
Eva Persson
Osköna ting. En utställningsrevolution i Varberg

Pressmaterial: http://swales.nu/oskonating

Inte bara BOCKSTENSMANNEN, KULKNAPPEN och DET KRYDDADE BRÄNNVINET gjorde Albert Sandklef till en av 1900-talets mest omtalade museimän. Han var också en djärv och normbrytande utställningsproducent.

»» Läs mer
Danskt band 116 s. Formgivning: Kim Rogvall. Utgivningsår 2014. ISBN 978-91-7844-911-8
 
 
Anna Carlstedt
Furstinnan och stjärntydaren. Berättelsen om tre renässansregenter och deras astrologer

I den här boken möter vi Drottning Kristina i Sverige, Elisabet I i England och Katarina av Medici i Frankrike och deras Astrologer Morinus, John Dee och Nostradamus.

»» Läs mer
Inbunden 352 s. Utgivningsår 2014. Under utgivning. ISBN 978-91-7844-910-1
 
 
Birgit Petersson
Brodjaga - luffare och journalist. En biografi över Alma Braathen

Alma Braathen (f. 1906), signaturen Brodjaga, tillhörde från 1940-talet och fram till sin död 1967 DN:s främsta journalister. Vem var hon, denna nu snudd på bortglömda journalist, som under närmare fyrtio år försåg både tidning och bokläsare med rapporter från sina resor?

»» Läs mer
Inbunden 438 s. Utgivningsår 2014. Under utgivning. ISBN 978-91-7844-908-8
 
 
Ingemar Fridell
Från tanke till ton. Åtta framstående klassiska pianister och pianopedagoger om sin syn på musik och musikutövande

Hur tänker kända klassiska musiker om musik? Denna bok tar upp frågor som berör musikaliska ideal, tolkning och undervisningsmetodik sett ur åtta framstående pianisters och pianopedagogers eget perspektiv.

»» Läs mer
Inbunden 162 s. Utgivningsår 2014. ISBN 978-91-7844-906-4
 
 
Det globaliserade arbetslivet
Red.: Marinette Fogde & Johanna Övling

I den här antologin belyser ett antal forskare globaliseringens effekter på arbete, kultur och samhällsliv.

»» Läs mer
Danskt band 136 s. Utgivningsår 2014. ISBN 978-91-7844-912-5
 
 
Teddy Hultberg
Erik Beckman i etern. Hörspel och dramatik 1963-95 samt CD med Beckmans dramatiska debut

Erik Beckman (1935–1995) är främst känd som poet och prosaförfattare, men vid sidan om en del kritik skrev han även en stor mängd dramatik, i första hand för radion.

»» Läs mer
Inbunden 536 s. Inkl. CD. Formgivning: Johan Melbi. Utgivningsår 2014. ISBN 978-91-7844-904-0
 
 
Inger Enkvist
Att förstå Vargas Llosa. En studie av Keltens dröm

Med Keltens dröm som utgångspunkt studeras här Mario Vargas Llosas författarskap ur rad synpunkter.

»» Läs mer
Inbunden 194 s. Utgivningsår 2014. ISBN 978-91-7844-905-7
 
 
Mats Werner
Lasse Werner - en lycklig skit. Den svenska jazzens gossen Ruda

Här berättas Lasse Werners historia av en kör av många röster – musiker, skådespelare och andra kollegor, barndomsvänner, journalister, vänner av ordning, brodern Mats som samlat, redigerat och flikat in sina minnesbilder.

»» Läs mer
Inbunden 400 s. Inkl. CD & DVD. Formgivning: Jens Andersson / Bok & Form. Utgivningsår 2014. ISBN 978-91-7844-894-4
 
 
Annika Egan Sjölander, Helena Ekerholm, Jenny Eklöf, Henrik Lång, Erland Mårald, Christer Nordlund & Bosse Sundin
Motorspriten kommer! En historia om etanol och andra alternativa drivmedel

Den här boken handlar om olika försök att utveckla och förverkliga alternativ till oljebaserade drivmedel i Sverige. Den spänner över ett drygt sekel, från slutet av 1800-talet och framåt.

»» Läs mer
Inbunden 184 s. Utgivningsår 2014. ISBN 978-91-7844-897-5