Gidlunds förlag

Sedan starten 1968 har Gidlunds förlag publicerat över tusen titlar. För närvarande ger vi ut ett trettiotal titlar per år, med tonvikt på humaniora. Välkommen att bekanta dig med vår utgivning! Böckerna köper du i bokhandeln.

Besök och gilla vår sida på Facebook för nyheter, tips och inblickar i vårt arbete.


 
Sällsamma resor. En antologi i urval och översättning av Erik Carlquist och Gunnar Welin
Övers. och red.: Erik Carlquist & Gunnar Welin

Gidlunds serie Fantastika presenterar såväl klassiska som oförtjänt bortglömda texter inom den fantasieggande litteraturen. Första volymen ägnas åt märkvärdiga reseskildringar, från 800-talet till 1900-talet.

»» Läs mer
Häftad 454 s. Utgivningsår 2018. ISBN 978-91-7844-988-0
Boken ingår i Fantastika. Se vidare under kategorin "Skönlitteratur"
 
 
Jeff Werner
Postdemokratisk kultur

I det postdemokratiska tillståndet upprätthålls demokratins formella strukturer – fria val, yttrandefrihet, fri press med mera – men de har börjat tömmas på innehåll och vitalitet.

»» Läs mer
Danskt band 170 s. Utgivningsår 2018. ISBN 978-91-7844-993-4
 
 
Marioan Hosseini, Dennis Kelly, Nicolas Kolovos, Dennis Magnusson, Manda Stenström & Ninna Tersman
Länk 2018

I denna fjärde LÄNK presenteras en samling av sex pjäser, alla framtagna för att passa ungdomar i åldern femton till tjugo år. Teman speglar de ämnen som engagerar unga personer idag och som stimulerar fantasin och lusten att berätta.

»» Läs mer
Häftad 448 s. Utgivningsår 2018. ISBN 978-91-7844-990-3
 
 
Lena Lennerhed
Kvinnotrubbel. Abort i Sverige 1938-1974

I Kvinnotrubbel analyseras abort i Sverige åren innan den blev fri, i relation till kvinnosyn, medicinsk debatt och till välfärdsstatens reformpolitik.

»» Läs mer
Danskt band 208 s. Utgivningsår 2017. ISBN 978-91-7844-986-6
 
 
Hans-Göran Ekman
Stig Dagermans bestiarium. En essä

Djur och djursymbolik är ständigt närvarande i Dagermans författarskap, men faunan förnyas efter hand. Genom att detaljstudera just djurmotivet belyser Hans-Göran Ekman samtidigt hela författarskapet.

»» Läs mer
Danskt band 128 s. Utgivningsår 2017. ISBN 978-91-7844-987-3
 
 
Dan Lundberg
Kåklåtar. Fängelsevisor som identitetsmarkör och kulturarv

Detta är en bok om fängelsevisor, ”kåklåtar”, som dessa kom att kallas under 1970-talet. Men det är också en studie av hur människor i utsatta situationer kan använda musik för att skapa sammanhang och tillhörighet och för att uttrycka känslor och förmedla budskap.

»» Läs mer
Inbunden 280 s. Utgivningsår 2017. ISBN 978-91-7844-981-1
 
 
Robert Aitken
Zenbuddhismens väg
(Originalets titel: Taking the Path of Zen) Övers.: Björn Lindgren

Sedan Aitkens Taking the Path of Zen kom ut 1982, har den varit en av de bästa och mest lättillgängliga introduktionerna till Zenbuddhism som skrivits. Steg för steg tar den upp meditation, hur man andas, sittställning, frågor och problem man kan möta på vägen och studiet av koaner, fall och dialoger. En handbok både för nybörjaren och för den erfarne utövaren.

»» Läs mer
Häftad 160 s. Utgivningsår 2017. ISBN 978-91-7844-979-8
 
 
Johan Joelsson
Mikronationer - på besök i hemgjorda länder
Foto: Jonatan Jacobson. Illustratör: Klas Isaksson

En intervjubaserad reportagebok som i text och bild skildrar livet i åtta av världens mest spektakulära mikronationer. Följ med till en kalejdoskopisk parallellvärld som vanligtvis är sluten för allmänheten.

»» Läs mer
Inbunden 224 s. Utgivningsår 2017. ISBN 978-91-7844-978-1