Böcker om teater

Böckerna är sorterade så att senast utgivna står först.
Här kan du söka alfabetiskt på författare inom den här kategorin:

 
Sven Bjerstedt
Skådespelarens musikalitet

Varför har musikalitet kommit att ses som en så central kvalitet i talteatersammanhang? Teaterregissören liknas inte sällan vid en dirigent, skådespelaren vid ett instrument, pjästexten vid ett partitur. Man talar om tonen i en replik, pulsen i en dialog, tajmingen i en scen, rytmen i en föreställning… »Musikalisk« är som regel ett starkt positivt laddat ord – medan motsatsen får sägas gälla för adjektivet »teatral«.

I Skådespelarens musikalitet intervjuar Sven Bjerstedt (lektor i musik vid Teaterhögskolan i Malmö) några av våra främsta skådespelare, regissörer och dramatiker: Stina Ekblad, Gösta Ekman, Lena Endre, Staffan Göthe, Henric Holmberg, Mia Höglund Melin, Sissela Kyle, Rolf Lassgård, Ann Petrén, Marie Richardson, Göran Stangertz, Tobias Theorell och Iwar Wiklander. Samtalen handlar om centrala kvaliteter i skådespelarkonsten: liv, trygghet, närvaro, fokus, mod, kommunikation – och musikalitet.

Danskt band 172 s. Utgivningsår 2017. ISBN 978-91-7844-968-2
 
 
Mattias Brun, Johanna Emanuelsson, Kim Atle Hansen, Dafydd James, Gertrud Larsson & Isa Schöier
Länk 2016. Nya pjäser för unga ensembler

Inför tredje upplagan av Riksteaterns LÄNK fick fyra svenska samtidsdramatiker uppdrag att skriva pjäser som i format och rollantal skulle passa unga ensembler. Därutöver valdes två pjäser från liknande projekt i England och Norge. Starka teman och stilmässiga grepp betonas i dessa sex dramatiska verk för ensembler i gymnasieåldern. LÄNK tilldelades Prix d’assitej 2014 med motiveringen ”I detta landsomfattande projekt får teaterintresserade ungdomar spela nyskrivna pjäser och samtida dramatiker får en unik möjlighet att skriva för en stor ensemble. LÄNK involverar, engagerar och skapar nya förutsättningar. LÄNK når ut!”

Innehåll: Jonathan av Mattias Brunn Bortom upproret av Johanna Emanuelsson Buy Nothing Day av Kim Atle Hansen Trogen dina seder av Dafydd James Best in Show av Gertrud Larsson Star People av Isa Schöier

Häftad 496 s. Utgivningsår 2016. ISBN 978-91-7844-956-9
 
 
Göran Gademan
Operahistoria

2:a tryckningen (2016).

Operahistoria vill fylla ett behov som har uppstått de senaste decennierna, nämligen en internationell operahistoria på svenska. Den senaste mer omfattande kom för 50 år sedan. Det säger sig självt att mycket har hänt under den tiden – inte bara att nya operor har skrivits, också synen på de redan skrivna verken har förändrats. Operor som har varit helt ute för några decennier sedan har åter blivit heta, medan verk som vördades flitigt under exempelvis 1970-talet idag har glidit in i glömskans skuggor. Det räcker att nämna några genrer – barockopera, bel canto-opera, grand opéra, Entartete Musik och svensk nationalromantisk opera – för att påvisa att man har ett helt annat sätt att se på dessa nu än för 20 eller 50 år sedan. Eller synen på kvinnliga kompositörer, för att inte tala om opera för barn. Nu är det dags att ge ut en 2000-talets operahistoria, på svenska

Operahistoria visar hur historien hänger ihop, hur olika kompositörer och verk inspirerar varandra och hur olika verktyper uppstår och utvecklas. Skildringen är kronologisk i en löpande berättartext från det första operaverket år 1597 fram till idag. Boken innehåller verk- och personförteckning samt en förteckning över rekommenderade inspelningar.

Göran Gademan är docent i teatervetenskap samt dramaturg och castingsamordnare på Göteborgsoperan. Han disputerade 1996 på avhandlingen Realismen på Operan och har på Gidlunds förlag tidigare kommit ut med Operabögar 2004, och skrivit operaavsnitten i Ny svensk teaterhistoria 2007. Han är dessutom flitig föredragshållare och skribent samt framträder ofta i radio.

"Operahistoria gör mig smått euforisk. Inte bara för att den fyller en lucka, utan i minst lika hög grad för att den gör det på ett så inspirerande sätt." (Jönköpings-Posten)

"Det är musikhistorieberättande i fluga och med ett leende, men inte det minsta snobbigt." (Svenska Dagbladet)

Inbunden 746 s. Utgivningsår 2015. ISBN 978-91-7844-929-3
 
 
Christina Svens
"Främlingen" på scenen. Kurdisk-svenska skådespelare gestaltar identitet

Kurdiska teatergruppen, Teater Medya, Dana Marouf, Özz Nûjen, Nisti Stêrk …

Sedan 1980-talet har kurdisk-svenska skådespelare varit en kraft att räkna med på den svenska teaterscenen. Med uthållig kreativitet har de genom åren ifrågasatt den seglivade och fördomsfulla tankefiguren Främlingen som tenderar att förknippas med dem själva – i samhället men också på och i teatern. Frågor om vem man är i kontrast till uppfattas vara är centrala i deras teater som medvetet, tillsammans med publiken, undersöker alternativa förhållningssätt till identitet.

Hur använder de etnicitet i sin gestaltning? Hur skapar och iscensätter de komplexa och öppna motbilder i en stel maktrelation som av gammal vana och tradition fortsätter att begränsa människor?

Christina Svens är filosofie doktor i drama–teater–film vid Umeå universitet.

Häftad 182 s. Utgivningsår 2015. ISBN 978-91-7844-924-8
 
 
Anders Duus, Sofia Fredén, Cristina Gottfridsson, Katori Hall, Rasmus Lindberg & Martina Montelius
Länk 2014. Nya pjäser för unga ensembler

Hyenor / Anders Duus

Borta / Sofia Fredén

Den sista kackerlackan / Cristina Gottfridsson

Mördarnas barn / Katori Hall

Sannas sanna jag / Rasmus Lindberg

Mitt hjärta rusar / Martina Montelius

Fem av Sveriges mest spelade samtidsdramatiker fick av Riksteatern uppgiften att skriva pjäser som i format, rollantal och innehåll skulle passa unga ensembler. I denna, Länks andra antologi, presenteras dessa nyskrivna, starka och utmanande texter. Därutöver finns här en pjäs av den prisbelönte amerikanska dramatikern Katori Hall. Pjäserna tar oss från ett klassrum i Sverige till bergen i Rwanda, från nutid och in i framtiden. Med dessa verk vill Riksteatern inspirera en ny generation att upptäcka världen genom teaterkonsten.

Häftad 350 s. Utgivningsår 2014. ISBN 978-91-7844-895-1
 
 
Att slippa tänka själv. Filosofiska samtal som undersökande gemenskaper i skolan
Red.: Isak Benyamine, Liza Haglund & Anders J. Persson

Det sägs att det är bra att tänka själv. Men vad betyder det att tänka själv? Är det möjligt? Är det önskvärt? Genom samtal med andra kan man få man tillgång till olika perspektiv, hjälp att se nya lösningar och att kritiskt granska förgivettagna föreställningar. Borde vi kanske därför kräva att slippa tänka själva?

Denna bok handlar om hur lärare tillsammans med elever kan utveckla ett gemensamt tänkande i skolan. Elevers tankar formuleras här som filosofiska frågor med öppna svar vilka behandlas i en så kallad undersökande gemenskap. I boken varvas praktiska exempel med beskrivningar av hur samtal kan planeras och genomföras. I ett inledande kapitel presenteras ett perspektiv på skolans värdegrund som utgår från en problematisering av lärares och skolans dubbla uppdrag, att förmedla grundläggande och specifika värden och samtidigt ge eleverna möjlighet att utveckla egna ställningstaganden och hållningar. Boken innehåller även instuderingsfrågor att arbeta vidare med i lärarlaget eller i studentgruppen.

Boken riktar sig till lärare, lärarstudenter och pedagoger som arbetar med värdegrundsfrågor i skolan. Vår förhoppning är att texterna även ska inspirera coacher och handledare som genom olika organisationer deltar i ett förändringsarbete i skolan.

Utgiven i samarbete med Arvsfonden och Riksteatern.

Häftad 86 s. Utgivningsår 2014. ISBN 978-91-7844-899-9
 
 
Suzanne Osten
Det allra viktigaste. Dagbok

Jag har haft många chefer över mig, men den senaste ville lägga ner min teater för han tyckte att den var dyr och exklusiv. Men väldigt bra, sa han. Jag skrev en artikel. Han stängde teatern. Jag beslöt mig för att få tillbaka den.

Dagboken från åren 2008-2011 handlar om krisen kring Unga Klara och dess återuppbyggnad, men också om vår tids ekonomiska psykos. Ostens text hävdar ifrågasättande, övertygelse och samhällsförändring och de konstnärliga processernas oundgängliga och centrala plats.

Häftad 256 s. Utgivningsår 2013. ISBN 978-91-7844-798-5
 
 
Jenny Aschenbrenner & Ylva Lagercrantz Spindler
Teaterlexikon - uppföljaren. Från anställningsbar till överklass
Bild: Nina Hemmingsson

Korvköpare, kulturkoffertar, teaterskägg, performancevrål och prolongeringssoffor. Geni och genus, hen och queer. Teaterlexikon tecknar ett vasst, roligt och brett porträtt av de frågor som upptar den samtida teatern och de begrepp som glider runt på kultursidorna.

Teaterlexikon vill lustmörda grindvakterna, meja ner muren och skapa en inkörsport till en kanske ganska smal konstart och få även den mest inbitna teaterhataren att förstå hur scenkonst faktiskt kan vara både intressant och en oerhört viktig röst i det demokratiska samtalet, inte minst när vi skriver 2013.

"Kongeniala illustrationer […] En munter samling kommentarer till dagens alltmer splittrade kulturklimat." (Leif Zern, Aftonbladet)

"Mingelparlör för teaterkramare och teaterhatare." (Lis Hellström Sveningson, Göteborgs-Posten)

"får oss att skratta åt kritiken av kritiken av kritiken" (Bäst just nu, vecka 18, Aftonbladet)

"Förhåller sig sunt distanserat till den något absurda samtiden och fångar den med pricksäker ironi och syrlig ton." (Emil Åkerö, Östgöta Correspondenten)

"Skarpa iakttagelser i kort och ofta kärnfullt formulerad form gör Teaterlexikon till mer än en förklaringsförteckning." (Gert Lundstedt, Scen & Film)

Errata: Uppslagsordet "Work in Progress" skrevs urspungligen av Cecilia Djurberg, vilket inte kom med i listan över återpublicerade ord.

Inbunden 86 s. Utgivningsår 2013. ISBN 978-91-7844-864-7
 
 
Martin Krauklis
Per Oscarsson - i filosofens kostym

Denna bok handlar om skådespelaren Per Oscarsson, särskilt om hans filosofi och syn på livet och tillvaron.

Boken grundar sig på en flerårig brevväxling mellan Per Oscarsson och Martin Krauklis, och tar upp allt från livsfrågor och existentiella funderingar till enkla vardagshändelser. Här ryms både humor och poesi och ibland utmynnar samtalen i nervpirrande ställningskrig kring frågorna. Läsaren får inblick i hur relationen mellan vännerna utvecklas, något som beskrivningar av möten, telefonsamtal och omständigheter mellan breven kastar ett extra ljus över.

Manuset till Per Oscarssons memoarer, som var så viktiga för honom och som han hade arbetat i 26 år med, blev lågornas rov vid den brand som tog hans och hans hustrus liv natten till den 31 december 2010. Denna bok handlar inte om hans självbiografi, och det är inte heller hans skådespelarkarriär som är i fokus här, utan vi möter honom försänkt i tankar ute på ängarna, i meditation under skogsvandringarna och reflekterande vid skrivbordet under uppehåll mellan skådespelarinsatserna.

De existentiella frågeställningarna om universum, om vi har en fri vilja, om människans villkor och så vidare, är av det universella slag som har ställts av människor i alla tider och kulturer.

Inbunden 276 s. Utgivningsår 2012. ISBN 978-91-7844-842-5
 
 
Hans-Göran Ekman
Teatermästaren Strindberg. Två studier

Hans-Göran Ekmans bok Teatermästaren Strindberg innehåller två nyskrivna populärvetenskapliga uppsatser om Strindbergs dramatik.

Den ena handlar om Strindbergs ”Helgdramer”, alltså de som knyter an till en kristen eller hednisk helg som Advent, Påsk, Midsommar m.fl. Vi får se hur Strindberg bygger upp stämningar av andakt för att i nästa ögonblick sabotera den högtidliga stämningen.

Den andra demonstrerar hur Strindberg använder citat i sin dialog. Detta kan tyckas paradoxalt eftersom han annars inte uppskattade färdigtänkta tankar och andras slitna formuleringar. Men citaten kan också vara vapen i ordstrider där det gäller att bräcka en antagonist.

I sina prosatexter lånar Strindberg bilder och terminologi från teatern och han använder flitigt metadramatiska inslag som ”pjäs i pjäsen” och liknande. I hela hans produktion finns en diskussion om värdet respektive faran av illusion.

Inbunden 168 s. Utgivningsår 2012. ISBN 978-91-7844-847-0
 
 
Emma Broström, Stefan Lindberg, Åsa Lindholm, Dennis Magnusson, Mirja Unge & Moira Buffini
Länk 2012. Nya pjäser för unga ensembler
Red.: Edward Bromberg & Anders Duus

Allt som lever här dör / Emma Broström

En vampyrberättelse / Moira Buffini

Det som en gång var fet jävla äng / Stefan Lindberg

Bye bye baby / Åsa Lindholm

En dag kommer de tystna / Dennis Magnusson

Man är väl fri / Mirja Unge

I denna antologi presenteras sex nyskrivna, angelägna, starka och utmanande teaterpjäser, författade av några av våra skickligaste och mest spännande dramatiker. Pjäserna är specialbeställda av Riksteatern, för unga ensembler, med en rollista och ett format som passar just unga gruppers behov. Boken innehåller dessutom ett inspirerande samtal kring varje pjäs, mellan författaren och en regissör, om tematiken och vilka möjligheter som finns när manusen ska iscensättas.

Pjäserna är del av Riksteaterns projekt Länk.

Här kan du ladda hem Bokens Intro!
Pocket 488 s. Utgivningsår 2012. ISBN 978-91-7844-845-6
 
 
Lena Dahlén
Jag går från läsning till gestaltning. Beskrivningar ur en monologpraktik

Jag går från läsning till gestaltning är den första avhandlingen i scenisk gestaltning som handlar om teater. Genom konkreta situationer och exempel levandegörs en skådespelares arbete med monologer.

Boken belyser arbetets specifika omständigheter. Hur behandlas en text som ska gestaltas? Hur upplevs publiken från scenen? Vad betyder lokalen för föreställningens uttryck? Vad är en »levande« gestaltning? Vad är närvaro? Vad innebär det att repetera, att förvärva vana? Genom studier av skeendet, vanan och detaljen synliggörs arbetet. Hur skådespelaren förhåller sig till olika skeenden skildras. Vanan som en förutsättning för förändring, för det oväntade och spontana beskrivs, liksom detaljens betydelse för gestaltningens särskildhet.

Bokens första och andra del behandlar det gemensamma i monologarbetet, den tredje exemplifierar särskildheten i varje uppsättning. Där är det repetitioner av Samuel Becketts Lyckans dar som kastar sitt ljus på bokens tidigare beskrivningar.

Reflektionerna utifrån situationer och detaljer är möjliga att överföra till andras praktiker och områden, inom och utanför teatern.

Danskt band 387 s. Utgivningsår 2012. ISBN 978-91-7844-840-1
 
 
Gunnar Syréhn
Två juvenila sångspel

Sångspelen behandlar lekfullt och en aning respektlöst Glunten och Magistern på äventyr i 1840-talets Uppsala, bland annat genom att förvandla Magistern till en dansk student. Huvudhandlingen, som skämtar studentikost med biedermeier-tidens naiva uppfattning om studenternas idylliska tillvaro, är författarens påfund ett tjugotal av Gunnar Wennerbergs gluntar, organiskt smältande in i texten, skvallrar dock om duettsamlingens betydelse för sångspelen. Gluntarna i texten är av författaren försedda med spelanvisningar, vilket gör boken användbar även för den gluntsångare som söker exempel på hur man kan sceniskt gestalta också enskilda duetter.

Gunnar Syréhn är fil. dr och docent, bådadera i Uppsala liksom Glunten och Magistern; som docent i dramaforskning är han knuten till universitetets litteraturvetenskapliga institution. Tidigare har han varit universitetslektor vid Köpenhamns och Linköpings universitet. I Köpenhamn har han också verkat som pjäsförfattare, sångare och skådespelare; bland annat har han där uppträtt som Glunten i bokens båda sångspel. Syréhn har också givit ut ett vetenskapligt arbete om Gluntarne som teater med titeln Sparka mot porten och storma (2009), förutom att han skrivit böcker om modern teater och ett stort antal uppsatser i skilda ämnen. Han har också en bakgrund som gymnasie- och högskolelärare, och som kulturjournalist.

Häftad 141 s. Utgivningsår 2011. ISBN 978-91-7844-820-3
 
 
David Mamet
Sant och falskt. Kätteri och sunt förnuft för skådespelaren
Övers.: Gerhard Hoberstorfer

Sant och falskt av David Mamet är en av vår tids mest inflytelserika böcker om skådespeleri. Här diskuteras yrket temperamentsfullt och inspirerande. Och ges utmanande och frigörande råd till dem som praktiserar yrket och dem som är på väg in i det.

Mamet polemiserar mot den vedertagna undervisning (t.ex. efter Stanislavskij och Lee Strasberg), som tvingar in eleverna under en enda saliggörande metod. Mamet rekommenderar istället en modigt enkel och ärlig stil på scenen. Liksom han kraftfullt argumenterar mot skådespeleriets olika myter.

David Mamet låter oss här ta del av en lång och vägvisande erfarenhet. Han är en av USA:s stora manusförfattare (Wag the Dog, Glengarry Glen Ross m.fl.) och har författat en lång rad essayer. Denna utgåva är den första boken av Mamet på svenska.

Översättaren Gerhard Hoberstorfer är sedan 1990-talet knuten till Stockholms Stadsteater.

Häftad 112 s. Utgivningsår 2010. ISBN 978-91-7844-796-1
 
 
Dramatikern Almqvist
Red.: Anders Burman, Roland Lysell & Jon Viklund
Almqviststudier 5

Vi betraktar sällan Carl Jonas Love Almqvist som dramatiker. Ändå skrev han dussintalet skådespel och operalibretton, liksom ett antal romaner och ”songes” som i hög grad hämtar form och motiv från teaterns värld. Hans dramer skiljer sig dock från det som spelades på samtidens scener och eftervärlden har ofta betraktat dem som läsdramer, det vill säga som litteratur för salongerna snarare än för teatern. Men stämmer verkligen det? Det är en av många frågor som behandlas i Dramatikern Almqvist. I volymen samlas fjorton uppsatser som diskuterar teatralisk leklust, dialogiskt berättande, ekonomikritisk satir, modernt helgondrama, incesttematik, intermedialitet och mycket annat i Almqvists verk. En särskild plats ägnas åt bildkonstnären Lennart Mörk och hans skisser till Drottningens juvelsmycke vilka här avbildas och diskuteras. Dramatikern Almqvist ger en högst fascinerande helhetsbild av en av det tidiga 1800-talets viktigaste dramatiker.

Inbunden 284 s. Utgivningsår 2010. ISBN 978-91-7844-807-4
Boken ingår i Almqviststudier. Se vidare under kategorin "C J L Almqvist"
 
 
Konstantin Stanislavskij
Att vara äkta på scen
Övers.: Martin Kurtén. Urval: Janina Ludawska

Konstantin Stanislavskij (1863-1938) räknas som en av teaterhistoriens ledande teoretiker, men han var dessutom en framträdande praktiker, både som regissör och skådespelare. Han var också en av grundarna av den välkända Konstnärliga Teatern i Moskva. I denna bok presenteras ett urval av hans texter om teater och skådespelarkonst. Framför allt uppmärksammas de sidor av Stanislavskijs arv, som är mindre kända i Sverige.

Inbunden 160 s. 5:e tryckningen.. Utgivningsår 2009. ISBN 978-91-7844-054-2
 
 
Gunnar Syréhn
Sparka mot porten och storma! Gluntarne som teater

Gluntarne, Gunnar Wennerbergs duettcykel om det uppsaliensiska studentlivet, är ett av det svenska 1800-talets idag mest levande verk. I Sparka mot porten och storma! gör sig Gunnar Syréhn till talesman för att Gluntarne först och främst bör betraktas som teater.

Duettsamlingens karaktär hänger bland andra faktorer samman med att den växte fram, inte som ett verk avsett för publicering, utan som en intim form för framförande inför Wennerbergs studentkamrater i juvenalernas krets.

Boken ger en fyllig social- och litteraturhistorisk bakgrund som sedan följs av grundliga diskussioner med dramaanalytiska förtecken. Dessutom undersöker författaren Gluntarnes ironiska dimension och deras genretillhörighet, och presenterar ett antal teatrala framföranden av duettsamlingen. Han argumenterar övertygande för Gluntarne som en syntes av högt och lågt inom litteratur och musik, liksom mellan det akademiska och det borgerliga och mellan finkultur och folklig kultur.

Sparka mot porten och storma! är ett uppslagsrikt arbete i gränslandet mellan litteratur, teater och musik. Gediget vetenskapligt men stilistiskt lättillgängligt beträder Gunnar Syréhn ny mark inom ett försummat forskningsområde.

Inbunden 315 s. Utgivningsår 2009. ISBN 978-91-7844-772-5
 
 
Per Zetterfalk
Inter esse. Det skapande subjektet, Norén och reality

Aldrig går Lars Norén så djupt in i våldet som i teateruppsättningen Kyla. Realitydramat Riket är Sveriges Televisions största underhållningssatsning någonsin.

Per Zetterfalk har på nära håll följt tillkomsten av de båda produktionerna. Tillträdet till dessa intensiva spelplatser har resulterat i en osedvanligt kraftfull studie av vår tids dramatiserade tillvaro.

Inter esse handlar om skapande, drama och fiktion, och skildrar en vindlande väg – från Noréns innersta drivkrafter till TV:s primetime.

Per Zetterfalk är Dramatiska Institutets förste doktorand. Inter esse är hans doktorsavhandling.

Danskt band 374 s. Med boken följer en DVD med film­exempel ur arbetet. Utgivningsår 2008. ISBN 978-91-7844-752-7
 

Ny svensk teaterhistoria

En ny svensk teaterhistoria från äldsta tid till idag.

I tre rikt illustrerade volymer har ett forskarteam med professor Tomas Forser som huvudredaktör skrivit talteaterns, operans och dansens historia. Det handlar om de kungliga scenernas, stadsteatrarnas, landsorts- och regionteatrarnas och de fria gruppernas uppdrag genom åren. Om praktoperor, regiteater, revyer och nycirkus.

Teater som folkbildare och kritiker men också som underhållare och plats för fest och stjärnkult. Framställningen dröjer vid enskilda skådepelare, regissörer, scenografer och banbrytande föreställningar. Men här analyseras också teaterpolitiken under de olika epokerna med deras skilda klass- och könsmönster.

Vi möter teaterns inhemska kulturhistoria.

 
Ny svensk teaterhistoria. Band 1: Teater före 1800
Huvudred.: Tomas Forser. Bandred.: Sven Åke Heed

 

Inbunden 325 s. Utgivningsår 2007. ISBN 978-91-7844-739-8
 
 
Ny svensk teaterhistoria. Band 2: 1800-talets teater
Huvudred.: Tomas Forser. Bandred.: Ulla-Britta Lagerroth & Ingeborg Nordin Hennel

 

Inbunden 406 s. Utgivningsår 2007. ISBN 978-91-7844-740-4
 
 
Ny svensk teaterhistoria. Band 3: 1900-talets teater
Huvudred.: Tomas Forser. Bandred.: Tomas Forser & Sven Åke Heed

 

Inbunden 573 s. Utgivningsår 2007. ISBN 978-91-7844-741-1
 
 
 
Kristina Nero
På samma scen. Om samarbete mellan amatör- och yrkesteater. Exemplet Huskvarna

1994 hade Alf Henriksons lokalhistoriska spel om Huskvarna urpremiär – Bara tusen korta år. Kristina Nero beskriver här det kontrastrika projektet, fyllt av personliga, ekonomiska, juridiska och kulturpolitiska attityder och förhållningssätt.

Hur ser förutsättningarna och förväntningarna ut när amatörer och yrkesfolk ska samarbeta i en teaterproduktion?

Inbunden 336 s. Utgivningsår 2005. ISBN 978-91-7844-681-0
 
 
Sverker R Ek
I dialog med texten. Nio essäer

Mytens förvandlingar. Georg Büchners revolutionsdrama Dantons Tod och dess verkningshistoria.

'Resan ifrån lifvets ö till dödens'. August Strindbergs Spöksonaten – ett purgatoriedrama.

Att gestalta ett liv. Hjalmar Bergmans roman Savonarola. En munkhistoria.

I passionens vind. Kring Parisina – ett skådespel i sin tid.

'Människorna till en god vilje'. Hjalmar Bergman och konstsagan.

Visionen av seger i en mörk tid. Gunnar Ekelöfs dikt Samothrake och andra världskriget.

Ett scenkonstverks födelse. Stig Dagermans drama Den dödsdömde och dess urpremiär.

'Drömmen om helheten, längtan efter paradiset'. Agneta Pleijels Lord Nevermore – en roman om tid.

Ett mångfasetterat scenkonstverk. Witkiewicz' drama Modern i Alf Sjöbergs regi.

Häftad 283 s. Utgivningsår 2005. ISBN 978-91-7844-669-8
 
 
Björn Apelkvist
Moderskonflikten i Lars Noréns åttiotalsdramatik

”Hon har funnits här som en hemsk skugga i snart fyrtio år...Vi har haft henne här hela tiden...inne i dig, i dina tankar och din skuld...hon har sugit ut din kraft och din, ja känsla för den här familjen.”

Det är sin svärmor som Margareta i pjäsen Höst och vinter (1987) pratar om. Med sina förtvivlade ord belyser hon den outredda, ofta förträngda moderskonflikt, som i många av Lars Noréns pjäser från åttiotalet kommer upp till ytan i tillspetsade diskussioner och heta sammandrabbningar vuxna människor emellan.

I föreliggande avhandling behandlar Björn Apelkvist den kontroversiella frågan om moderskapets mörkare maktsidor och dess konsekvenser. En makt är varken ond eller god i sig. Om den däremot trängs undan, om den måste gro utan erkännande eller växa med skuld och skam som följeslagare, så tenderar den att väga över åt det destruktiva hållet.

Inblicken i det som är pudelns kärna, dvs. den problematiska modersrelationen, framförs ofta genom de vuxna barnen i pjäserna men kan lika gärna, som i citatet ovan, uttryckas av modern själv. Noréns konstnärliga förmåga att ge alla pjäsaktörer lika betydelsefulla röster gör hans dramer i hög grad verklighetstrogna och motverkar ensidiga ställningstaganden. Ansvaret faller istället i en dostojevskisk anda på alla i familjen, menar Apelkvist.

Björn Apelkvist, född 1969, är litteraturvetare och verksam i Lund.

Häftad 250 s. Utgivningsår 2005. ISBN 978-91-7844-675-9
 
 
Hans Jalling
Att buga eller inte buga. En studie om Dramatens förhållande till Nazi-Tyskland 1938-1944

Uppträdde Kungl. Dramatiska Teatern tyskvänligt under andra världskriget? Böjde man sig för tyska intressen i fråga om pjäsval och regi? Vad betydde teaterns omstridda gästspel i Berlin 1941?

I Hans Jallings studie får dessa frågor sin grundliga genomlysning. Tryck- och yttrandefriheten under kriget behandlas, innan vi möter en rad av tidens tongivande aktörer inom såväl det politiska livet som inom teatern: styrelsen, teaterchefen och regissörerna. Inte minst beskrivs maktspelet kring och inom teatern med Dramatenchefen Pauline Brunius som centralgestalt. Framställningen illustreras med korta avsnitt om några uppsättningar.

Hans Jalling har under fyrtio år varit verksam inom universitetsvärlden. Efter pensioneringen från tjänsten som huvudsekreterare i Rådet för högskoleutbildning har han intresserat sig för teaterhistoria, särskilt teaterns förhållande till de politiska makthavarna.

Rikt illustrerad.

Häftad 186 s. Utgivningsår 2004. Få ex kvar. ISBN 978-91-7844-365-9
 
 
Lena Hammergren, Karin Helander, Tiina Rosenberg & Willmar Sauter
Teater i Sverige

Från bronsåldersceremonier till Grynet. Politisk teater, balett och revy; barnteater, happenings och arbetarspel; finkultur och underhållning på de nationella scenerna och på landsbygden – teater i Sverige tar sig många uttryck.

Teater i Sverige utgår ifrån själva teaterhändelsen – mötet mellan publik och aktörer i en spelsituation. På så sätt fokuseras inte bara en mängd olika teaterhändelser som ofta glöms bort när teaterhistoria skall skrivas, utan också den samhälleliga kontexten, genusperspektiv, mottagandet av framförandena och samspelet mellan scen och salong.

Teater i Sverige är ett samarbete mellan forskare på Teatervetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.

Häftad 330 s. Utgivningsår 2004. ISBN 978-91-7844-624-7
 
 
Ingemar Lindh
Stenar att gå på
Övers. och red.: Magdalena Pietruska & Roger Rolin. Förord: Willmar Sauter

Det som ligger till grund för denna djupgående och kontinuerliga utforskning av teatern är skådespelaren. Det är skådespelarens skapande process och dramaturgi som är teaterns subjekt. Denna problematik kan man inte längre nöja sig med att förpassa till sfären av evigt existerande problem. Det är ett plågsamt och oroande, ett akut tillstånd för teatern. Fabrizio Cruciani

I Stenar att gå på sammanfattar pedagogen, teoretikern och regissören Ingemar Lindh (1945–97) sina tankar om teatern och skådespelaren. Boken har tidigare endast funnits utgiven på italienska, och utkommer nu i sin första svenska utgåva.

Ingemar Willy Lindh föddes den 21 februari 1945 i Göteborg. I sökandet efter ett konkret grundarbete för skådespelaren – en i Sverige ignorerad frågeställning i dåtidens teater – vänder han sig efter studier vid Skara Skolscen till dansen (Stora Teaterns balettskola i Göteborg, Balettakademien i Stockholm) innan han finner fram till Etienne Decroux och hans L’École de Mime i Paris. Han studerar i ett par år hos grundaren av Mime Corporel och blir sedan hans assistent.

Lindh leder seminarier för skådespelare i Holland, Frankrike och Schweiz och, med Studio II som han grundat tillsammans med tre andra Decrouxelever arbetar han i ett par år vid Nordiskt Teaterlaboratorium for Skuespillerkunst i Holstebro (Danmark) medan hans önskan om att skapa ett eget teaterlaboratorium växer sig allt starkare. Tillbaks i Sverige arbetar Lindh som gästlärare vid Teaterstudion i Stockholm och är huvudlärare i mim vid Statens Dansskola. År 1971 grundar han Institutet för Scenkonst, i Storhögen, Jämtland.

År 1984 etablerar sig Institutet för Scenkonst i Italien och öppnar ett Internationellt Centrum för Autopedagogik och Teaterforskning. År 1995 blir Lindh också ledare för xHCA (questionning Human Creativity as Acting), ett forskningsprogram vid Maltas Universitet. Ingemar Lindh dör den 26 juni 1997 i Malta, 52 år gammal.

'Pietre di guado – Stenar att gå på – förstärkte vår tillförsikt. Äntligen skulle en samling texter av Ingemar komma ut i tryck. Olikt så många andra ledare för laboratorieteatrar var Ingemar inte särskilt benägen att publicera sig i skrift. Skrivandet var en mödosam process och det skrivna ordet verkade definitivt på ett skrämmande sätt. Detta avhöll inte Ingemar från att formulera sig i olika sammanhang. En samling av dessa texter kom nu äntligen i ett oerhört vackert band, om än på italienska på förlaget Bandecchi & Vivaldi. Många av oss hoppades att boken snart skulle ges ut på svenska.' Ur Willmar Sauters förord

Danskt band 288 s. Utgivningsår 2003. ISBN 978-91-7844-623-0
 
 
Barbro Sigfridsson
Jagets plats. Gestaltningen av det kvinnliga subjektet i Katarina Frostensons Nilen, Traum, Sal P och Staden

Katarina Frostenson är en av våra främsta poeter, men hon har även etablerat sig som dramatiker. I flera av hennes pjäser gestaltas sökandet efter ett språk som förmår uttrycka inre erfarenheter, liksom frågan vad som betingar en identitet och kommunikationen med andra. Frostensons dramatiska språk har lyriska kvalitéer som förmår skildra mötet mellan en inre verklighet och en yttre. Här finns en spänning och en dramatisk laddning som uppstår i skärningspunkten mellan ett språkligt uttryck och den fysiska gestaltningen.

I Jagets plats analyseras hur kvinnors erfarenhet är gestaltad i Pia Forsgrens uppsättningar på Dramaten av Nilen, Traum och Sal P, samt i Lars Rudolfssons uppsättning av Staden på Operan i Stockholm. I boken integreras en textanalys med analysen av det sceniska skeendet. Relationen mellan kropp, språk och identitet undersöks utifrån ett feministiskt och ett psykoanalytiskt perspektiv. En genomgående frågeställning är: vad sker i mötet mellan en personlig erfarenhet och omvärldens syn på det ”kvinnliga”?

Barbro Sigfridsson är verksam vid Teatervetenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet. Jagets plats är hennes doktorsavhandling.

Häftad 256 s. Utgivningsår 2003. ISBN 978-91-7844-627-8
 
 
Göran Gademan
Operabögar

I Operabögar möter vi 39 homosexuella män, som modigt och öppenhjärtigt berättar om sina liv och sitt operaintresse. Göran Gademan, fil dr i teatervetenskap, har försökt utröna banden mellan operakonsten och den manliga homosexualiteten. Mycket har skrivits om detta redan, framför allt i USA, men för första gången undersöks nu frågan empiriskt i ett intervjuprojekt. I boken ställs frågan vad operaintresset har betytt för att våga bejaka den sexuella läggningen och ”komma ut ur garderoben” och analyser genomförs av hur man kan uppleva några nyckelverk i operarepertoaren.

Utifrån gay studies och queerteori försöker författaren sätta fingret på vad som ligger bakom den divakult som litet slarvigt tillskrivs homosexuella män, oavsett om det gäller Marlene Dietrich eller Maria Callas. Även den sociala sidan kring operautövandet utreds, hur man knyter kontakter och utövar sitt intresse tillsammans med andra likasinnade. Framställningen blir samtidigt en skildring av hur det är att leva som homosexuell i Sverige idag och under de senaste decennierna. Deltagarna är mellan 19 och 69 år, och boken följer deras liv kronologiskt från barndomen till nutid. Operans olika funktioner som ventil, förebild, spegling/identifikation, substitut/sublimering, verklighetsflykt och tröst utreds, och det konstateras också att såväl ”garderoben” som operaintresset är en dynamisk process som hela tiden förändras.

Även tillgänglig som e-bok. ISBN 978-91-7844-654-4.

Häftad 282 s. Utgivningsår 2003. ISBN 978-91-7844-631-5
 
 
Cecilia Lagerström
Former för liv och teater. Institutet för Scenkonst och tyst kunnande

”När jag sommaren 1995 för första gången besökte Institutet för Scen­konst blev jag betagen. Det var något i atmosfären, i grundligheten man visade i små och stora frågor, tiden som alltid fanns till förfogande samt den öppenhet och gästfrihet som visades varje person som kom förbi. Jag upplevde en livskvalitet i vardagens varje moment jag sällan känt i mitt liv, och åkte hem i visshet om att jag skulle ägna min avhandling åt just denna teatergrupp.

Det jag vid detta tidiga möte så starkt greps av har under forskningsarbetets gång blivit allt tydligare: jag har sett hur teaterarbete och levnadssätt smält samman och speglat varandra. Ett förhållningssätt till livet har praktiserats på ett scengolv samtidigt som principerna för teaterutövandet ständigt återspeglats i vardagens alla mindre och större handlingar och val. I denna praktik har pedagogiken spelat en avgörande roll, och det är markant hur överföringen av praktiskt kunnande i första hand skett genom den kultur som odlats på och genom teatern. För eleverna, liksom för mig, har vistelserna där ofta inneburit en vidsträckt resa, som inte sällan lett till en omvärdering av både teater och livshållning.”

Institutet för Scenkonst bildades av Ingemar Lindh i Storhögen 1971. Sedan mitten av 70-talet verkade teatergruppen till stor del utanför Sverige, bl a i Italien där man hade sin bas under 14 år. Institutet för Scenkonst har i mer än 30 år ägnat sig åt forskning i skådespelarkonst, liksom pedagogisk och konstnärlig verksamhet.

Cecilia Lagerström är verksam vid Teatervetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet och teaterregissör. Former för liv och teater är hennes doktorsavhandling.

Häftad 424 s. Utgivningsår 2003. ISBN 978-91-7844-636-0
 
 
Susanne Osten
Mina meningar. Essäer, artiklar, analyser 1969-2002
Red.: Sara Gidlund

Kära läsare,

Jag talar enträget om barn eller teater. Ofta båda två. När jag pratar om barnteater menar jag i själva verket revolution.

Suzanne Osten är teater- och filmregissör, konstnärlig ledare för Unga Klara vid Stockholms Stadsteater sedan 1975 samt professor vid Dramatiska Institutet. I boken Mina meningar har hon samlat texter från drygt tre decennier kring sitt teaterarbete, inte minst det för barn. Texterna tecknar bilden av en epokgörande insats i svenskt teaterliv samt ger en levande inblick i regiarbetets och skådespeleriets konstnärliga skapelseprocesser.

Nu endast tillgänglig som e-bok. ISBN 978-91-7844-655-1.

Häftad 296 s. Utgivningsår 2002. Slutsåld. ISBN 978-91-7844-346-8
 
 
Sverker R Ek
Spelplatsens magi. Alf Sjöbergs regikonst 1930-1957

Spelplatsens magi vill ge en bild av ett vitalt och dynamiskt skede i svenskt teaterliv. Framställningen är koncentrerad till Alf Sjöberg, en av de ledande svenska regissörerna under vårt århundrade. Olika nedslag i Sjöbergs rika repertoar på Dramaten belyser hans märkliga insats vid nationalscenen. Vi möter honom som uttolkare både av svenska och utländska texter och som skapare av en färgstark och betydelsebärande scenografi till såväl klassisk som nyskriven dramatik.

Spelplatsens magi demonstrerar den sceniska gestaltningens relation till de ideologiska strömningarna i tiden. Utvecklingsprocessen ger inblick i de ramar som Dramatens organisation och kritikernas förväntningar satte för det konstnärliga arbetet. Framställningen belyser också hur åskådaren inbjuds att bli medskapare av scenkonstverket.

Spelplatsens magi visar hur scenkonsten kan bli ett väsentligt inlägg i den allmänna samtidsdebatten. Samtidigt tecknas bilden av en scenkonstnär som hela livet medvetet arbetade på att finslipa sina konstnärliga uttrycksmedel.

Inbunden 390 s. Utgivningsår 1988. Få ex kvar. ISBN 978-91-7844-117-4
 
 
Unga Klara. Barnteater som konst
Red.: Monica Sparby

Under Suzanne Ostens ledning har teater Unga Klara, som avläggare till Stockholms Stadsteater, blomstrat och blivit en stor konstnärlig framgång. Utomlands är hon stilbildande, hemma har med de senaste tio årens uppsättningar Unga Klara låtit barnteatern födas som konst, 'konst i egen rätt'.

Hur kunde det gå till? När började denna händelse? Grogrunden lades av Vivica Bandler som initierade en fast spelscen för barn- och ungdomsteatern när Kulturhuset möblerades upp i gropen efter åsen vid nuvarande Sergels torg i Stockholm. Först på denna scen spelades Sara Lidmans De vilda svanarna, 1971. Stadsteatern bedrev samtidigt uppsökande teater på ungdomsgårdarna i stockholmstrakten med Suzanne Ostens & Margareta Garpes Kärleksföreställningen, Tjejsnack och Ge mej adressen. Samarbetet ledde till den bejublade Jösses flickor! för Stadsteatern stora scen vid Norra Bantorget, en såväl konstnärlig som publikmässig storsuccé, som i ett enda tag breddade publikunderlaget. 1975 övertog Suzanne Osten den konstnärliga ledningen för hela barn- och ungdomsteatern, med Per Lysander som dramaturg. Projektet inkluderade vuxenteater på barndomstemat.

Samma år iscensattes den första av Unga Klaras stora barntragedier, Medeas barn, en modern skillsmässothriller på ett antikt svartsjuketema. Prins Sorgfri, Lazarillo, Barnen från Frostmofjället, Svettiga Tigern, Häxorna m fl uppsättningar följde. Som en fortlöpande process kan också En ren flicka, Underjordens leende, Hitlers barndom och Föreställningen om Gud uppfattas i vilken varje utfall skildrar barndomens villkor. Denna process pågår alltjämt med nya uppsättningar såsom Metamorfos! och pjäsen om åldrandet, ALLA - utom jag. Alltsammans dikterat av respekt för, kärlek till, barnet; för att synliggöra barndomen i ett så gott som barnfientligt vuxensamhälle som vårt.

Författare: Suzanne Osten, Nils Gredeby, Roland Söderberg, Per Lysander, Iwa Boman, Etienne Glaser, Henric Holmberg, Inga Landgré. Anna Roll har noga och nära följt framväxten av en pjäs i sin Arbetsdagbok. Helge Skoog och Agneta Ekmanner intervjuas för teatertidskriften entré. Artiklar av betydelse repeteras med benäget tillstånd av redaktionerna för Nya Teatertidningen, BLM, ORDETS MAKT, LIV, något ur dagspressen. Arbetsteckningar fran föreställningar och seminarier återges av Suzanne Osten, Anna Roll, Stina Eidem, bilder Michael Wahlberg, Solveig Warner, Pia Forsgren, Andre Lafolie m fl. Förord - efteråt av Gertrud Gidlund.

Häftad 208 s. Utgivningsår 1986. ISBN 978-91-7844-043-6