En bok från Gidlunds förlag

Arbetarförfattaren. Litteratur och liv.  Red.: Margaretha Fahlgren. Red.: Per-Olof Mattsson. Red.: Anna Williams.

Arbetarlitteraturen är en inflytelserik strömning i nittonhundratalets litteratur. Dess ställning har skiftat mellan olika länder. Den har varit och är betydligt starkare i Sverige än i exempelvis Frankrike. Det ser även olika ut i de nordiska länderna, där den svenska arbetarlitteraturen ofta framstått som unik med sin periodvis starka position. Men hur ska arbetarförfattaren definieras? Är det kroppen som avgör? Skapas hen genom de litterära verken? Ryms kvinnorna? Vem är arbetarförfattaren i de olika nordiska länderna? Skiftar det mellan tidsperioder? I denna antologi diskuteras sådana frågor av 18 nordiska forskare.

Inbunden 262 s.
Utgivningsår 2020
ISBN 978-91-7844-426-7