En bok från Gidlunds förlag

Jonathan Swift:  Sagan om tunnan (Originalets titel: A Tale of a Tub. Written for the Universal Improvement of Mankind. To Which Is Added, An Account of a Battel Between the Ancient and Modern Books in St. James’s Library (1704))  Övers.: Erik Carlquist.

Sagan om tunnan är, enligt litteratursajten The Millions, en av världslitteraturens tio svåraste böcker.

Det kan tilläggas att den också är en av världslitteraturens mest obehagliga och provocerande böcker.

Ändå - eller just därför? - blev den Jonathan Swifts genombrott som författare, till priset att han fick drottning Anne emot sig, hamnade på katolska kyrkans index över förbjudna författare och aldrig blev mer än domprost i Dublin.

Inbunden 260 s.
Utgivningsår 2020
ISBN 978-91-7844-432-8