En bok från Gidlunds förlag

Alf Gabrielsson:  Musikpsykologi. En introduktion.  

Musikpsykologi är läran om upplevelser och beteenden i samband med musik. Det är alltså ett angeläget ämne för alla som lyssnar till musik, likaså för alla som utövar och skapar musik.

Vi möter musik dagligen och använder den på många olika sätt. Den kan finnas med enbart som bakgrund till annan aktivitet eller fungera som sällskap. Men då och då kan det hända att man blir helt uppslukad och hänförd av musiken bortom tid och rum.

Olika människor reagerar på olika sätt och har olika musiksmak. Man kan också reagera olika i olika situationer, t.ex. om man lyssnar i ensamhet eller tillsammans med andra. Vad är det för egenskaper i musiken, i människan och i situationen som inverkar på upplevelsen?

En angelägen fråga för varje musiker är hur man på bästa sätt lär sig att utföra musik på ett uttrycksfullt och engagerande sätt. Kan man nå ett tillstånd av "flow" där allt tycks gå av sig självt och man överträffar sig själv? Och kan kompositörer uppleva "flow" i sitt musikskapande?

Hur sker musikalisk utveckling hos barn och ungdomar? Hur kan musikaliska underbarn utföra musik på hög nivå så tidigt i livet? Vad menas egentligen med musikalitet och hur kan den ta sig uttryck?

Boken är tänkt som en grundkurs i musikpsykologi för musikstuderande på olika nivåer men vänder sig allmänt till alla som är intresserade av frågor om hur vi använder och påverkas av musik.

Alf Gabrielsson är professor emeritus i psykologi vid Uppsala Universitet. Han har särskilt ägnat sig åt forskning och undervisning i musikpsykologi. Han är också utbildad organist och ledamot i Kungl. Musikaliska Akademien.

Inbunden 448 s.
Utgivningsår 2021
ISBN 978-91-7844-440-3