En bok från Gidlunds förlag

Kreativa förflyttningar. Musikaliska flöden i 1960- och 1970-talens Sverige.  Red.: Sverker Hyltén-Cavallius.

"Allt var liksom i rörelse." Så sammanfattar musikgruppen Blå Tåget det svenska 1960-talet. Men vad innebär det att allt var i rörelse? I den här boken undersöker fyra musiketnologer några av de estetiska, ideologiska, geografiska och inte minst kulturella förflyttningar som skedde i det svenska musiklivet under årtiondena kring 1970. Med förflyttningar i fokus nystar de i hur fältinspelningar från sextiotalets Bosnien kom att hamna i ett svenskt arkiv och sedan hittade tillbaka, hur olika slags rörligheter i sextiotalets populärmusik lett till möten och sammanflätningar, hur en svensk balalajkaorkester kom att utvecklas till sinnebilden av autentiskt musicerande, hur en fysisk plats och dess publik kom att forma en hel musikscen, och hur föreställningar om det folkliga - som ärligt och äkta, ursprungligt och utopiskt - formades och förhandlades vid musikfester, stämmor och i en rörelse mellan stad och land.

Författarna Sverker Hyltén-Cavallius, Karin Eriksson, Dan Lundberg och Madeleine Modin ingick i forskningsprojektet Kreativa förflyttningar vid Svenskt visarkiv.

Danskt band 218 s.
Utgivningsår 2022
ISBN 978-91-7844-483-0