En bok från Gidlunds förlag

Rimdrottningar, folkmusiker och rockband. Om deltagandets och lärandets villkor i musiklivet.  Red.: Karl Asp. Red.: Susanna Leijonhufvud.

Musicerande, musikskapande och undervisning i musik styrs av olika villkor för deltagandet i musiklivet. Förutsättningar för att spela, skapa och lära musik varierar beroende på vem som är utövare eller vem som lär. Deltagandets villkor tar sig väsensskilda uttryck beroende på musikens sammanhang, traditioner och politiska förutsättningar.

I denna antologi guidas läsaren genom musikskaparkollon för tjejer och icke-binära, rap-scenens lokala subkulturer, rockband, den regionala kulturpolitikens makt över musik, inträdet av folk- och världsmusik inom högre utbildning, breddad rekrytering i kulturskolan och avslutningsvis musikaliskt lärande som social hållbarhet.

I Rimdrottningar, folkmusiker och rockband visas vad själva deltagandet i musiklivet innebär. Till vår hjälp har vi samlat sju forskare vilka studerat deltagandets villkor i musiklivet. Författarna kommer från olika vetenskapliga discipliner som musikpedagogik, sociologi, etnologi och musikvetenskap.

Boken riktar sig till studenter och lärare inom kulturområdet, utbildningsansvariga såväl som för kulturintresserade som vill få fördjupad förståelse för vad det innebär att delta i musiklivet.

Danskt band 199 s.
Utgivningsår 2022
Under utgivning
ISBN 978-91-7844-485-4