En bok från Gidlunds förlag

Mats Lodén:  Blå katedral. Den uppochnervända arken.  

Om en monumental skulpturs tillblivelseprocess utifrån en konstnärs perspektiv. Berättelsen följer konstnärens liv och svårigheter att gestalta sin idé om det metaforiska rummet. Boken visar att vägen inte är rak utan mer labyrintisk och att den konstnärliga processen tar omvägar. Efter många år utkristalliseras förmågan och möjligheten att realisera Katedralbygge - ett konkrement.

Katedralens idé är att vara en mobil plats för eftertanke. Där betraktaren spelar en roll och är medskapande. Skulpturen har varit runt på många platser och är fortfarande på turné. Resan kommenteras i boken av flera personer som varit delaktiga på något sätt.

Inbunden 117 s.
Utgivningsår 2022
ISBN 978-91-7844-490-8