En bok från Gidlunds förlag

Anna Nordenstam & Christina Olin-Scheller:  Lättläst. Bokmarknad, ungdomslitteratur, skola.  

Lättläst skönlitteratur för unga är en högaktuell texttyp i stark expansion. Denna bok gör nedslag i historiken kring lättläst från 1960-talet till idag och här finns analyser av författares och förläggares syn på lättläst, av ungdomsböckernas tematiker och av nedladdningsbart material för lärare och elever. Den innehåller också empiriska studier av hur lärare i svenska, skolbibliotekarier och elever på högstadiet uppfattar lättläst i en skolkontext.

Boken riktar sig till studenter, lärare, forskare, bibliotekarier och alla som är intresserade av litteraturläsning, skola och ungdomslitteratur.

Författare är Anna Nordenstam, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet och Christina Olin-Scheller, professor i litteraturvetenskapens didaktik och professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.

Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr 160.

Danskt band 172 s.
Utgivningsår 2022
ISBN 978-91-7844-499-1