En bok från Gidlunds förlag

Kjell Sjöberg:  Nätting och nättingfiske  Formgivning: Lars Paulsrud.

Flodnejonöga, nätting, har traditionellt fiskats i de norrländska älvarnas mynningsområden under uppströmsvandringen från havet till lekområdena, men fisket har minskat. Den fångas även längs den finska kusten och i Baltikum. Redskapen görs av vidjor, ribbor av trä, eller brädor, numera även av plast och metall. Här berättas om artens ekologi och tidigare nyttjande i mathushållningen. Idag är fisket begränsat, men av vissa anses den rökta nättingen vara en delikatess.

Boken omfattar en ingående beskrivning av flodnejonögats, nättingens, biologi samt en redogörelse för fisket förr och nu i Östersjöområdet. Ett stort antal aktiva nättingfiskare har intervjuats vid 36 älvar i Sverige, Finland och Lettland.

Kjell Sjöberg är född 1942 och uppväxt i Partille. Efter universitetsexamen i Uppsala och lärarhögskola i Umeå doktorerade han vid Umeå universitet i ämnet zoologi. Han är professor emeritus i viltekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå. Hans forskning har främst berört andfågelekologi, men även insekter som födobas för fåglar. Flodnejonöga som en viktig födoresurs för fiskätande fåglar, främst skrakar, i de norrländska älvarnas mynningsområden ingick i hans studier som ligger till grund för denna bok. I boken medverkar även Kjell Danell, John P. Ball, Lars-Erik Edlund, Olof Sandström och Ingvar Svanberg.

Inbunden 208 s.
Utgivningsår 2024
ISBN 978-91-7844-510-3