En bok från Gidlunds förlag

Martina Böök:  Traditionella nyheter. Kläder, ekonomi och politik i Virestads socken 1750-1850.  

När etnologerna under första halvan av 1900-talet kartlade Sveriges allmogekultur sökte de den riktigt uråldriga kulturen. Denna kunde finnas i områden som varit isolerade vilket lett till att kulturen där stått stilla. Områdena kom att kallas reliktområden. Under 1970-talet utsattes de tidiga etnologernas teorier kring bland annat kulturfixering för kritik och deras forskning om folklig materiell kultur blev satt åt sidan. I Traditionella nyheter återvänder Martina Böök till den folkliga kulturen men med nya infallsvinklar på hur de ålderdomliga uttrycken kan förstås.

I boken undersöks Virestads socken, del i ett så kallat reliktområde, mellan 1750 och 1850. Genom att analysera agerandet på sockenstämman, församlingens brev till kungen, bevarade kläder och bouppteckningar kan Martina Böök presentera nya perspektiv på sambanden mellan ekonomisk, social och politisk utveckling och kulturell kontinuitet och förändring. Centralt för undersökningen är bouppteckningar som ger en unik möjlighet att följa den enskilde individens klädval, från textila till klädekonomiska beslut. Det visar sig att ålderdomliga kläder mycket väl gick att förena med livaktig politisk kultur och ekonomi. De traditionella kläderna kan i själva verket ha gett en stabilitet lokalt vilket gav befolkningen en större flexibilitet, som att öppet visa oenighet på sockenstämman.

Martina Böök är historiker, verksam vid Linnéuniversitetet. Hon har tidigare givit ut Mer för prakten än för nyttans skull genom Landsarkivet i Vadstena. Traditionella nyheter är hennes doktorsavhandling.

Inbunden 280 s.
Utgivningsår 2023
ISBN 978-91-7844-528-8