En bok från Gidlunds förlag

Patrik Andersson:  Det gränslösas slutenhet. Om musik, filosofi och det postmoderna.  

Har postmodernismen gått ur modet eller är den mer närvarande än någonsin? Det gränslösas slutenhet argumenterar för att det postmoderna alltjämt är levande i vår samtid. Postmodernismen, den slutna gränslösheten, har smugit sig in i kulturens alla prång och dominerar nu hur vi tänker och talar om tillvaron, inte minst det musiska.

Det gränslösas slutenhet riktar sig till en kultur- och musikintresserad allmänhet som vill orientera sig om hur det postmoderna påverkar dagens tänkande om musik, men också till den läsare som mer på djupet vill sätta sig in i postmodernistisk teoribildning.

Patrik Andersson är director musices och universitetslektor i orkesterdirigering vid Lunds universitet samt föreståndare för dess musikcentrum Odeum. Patrik Andersson har sedan tidigare publicerat ett flertal böcker om musik, senast Musik, mening och värde. Filosofiska perspektiv på en värld av eget slag (Gidlunds, 2020).

Danskt band 241 s.
Utgivningsår 2024
ISBN 978-91-7844-541-7