En bok från Gidlunds förlag

Dan Lundberg & Gunnar Ternhag:  Folkmusik i Sverige  

Från fäbodrop till folkrock, från jojk till världsmusik – boken Folkmusik i Sverige ger en överblick över folkmusikens gamla och nya scener. Den beskriver folkmusikens utveckling fram till i dag. I särskilda avsnitt presenteras samisk musik och folkmusikens förutsättningar i det mångkulturella Sverige.

Detta är en andra, aktualiserad upplaga av boken som blivit ett fast inslag i många utbildningar om svensk folkmusik.

Dan Lundberg och Gunnar Ternhag tillhör landets ledande musiketnologer. Dan Lundberg är chef för Svenskt visarkiv och adjungerad professor vid Högskolan i Gävle. Han är också musiker i gruppen Orientexpressen. Gunnar Ternhag är professor vid Högskolan Dalarna. De är också författare till boken Musiketnologi – en introduktion.

Inbunden 212 s.
2:a rev. uppl.
Utgivningsår 2005
ISBN 978-91-7844-695-7