En bok från Gidlunds förlag

Magnus Nilsson:  Den föreställda mångkulturen. Klass och etnicitet i svensk samtidsprosa.  

Under senare år har det blivit allt vanligare att det samtida Sverige uppfattas som ett mångkulturellt samhälle. Här analyserar och kritiserar Magnus Nilsson några viktiga litterära konsekvenser av denna förändrade nationella självbild med utgångspunkt i analyser av Jonas Hassen Khemiris Ett öga rött, Marjaneh Bakhtiaris Kalla det vad fan du vill, Lena Anderssons Var det bra så?, Hassan Loo Sattarvandis Still, Susanna Alakoskis Svinalängorna och Åsa Linderborgs Mig äger ingen.

Magnus Nilsson är filosofie doktor i litteraturvetenskap, aktiv vid Malmö högskola. Hans forskning behandlar främst arbetarlitteratur och han har tidigare givit ut böckerna Den moderne Ivar Lo-Johansson och Arbetarlitteratur.

Inbunden 228 s.
Utgivningsår 2010
ISBN 978-91-7844-793-0