En bok från Gidlunds förlag

Biografiska betydelser. Norm och erfarenhet i levnadsberättelser.  Red.: Lena Marander-Eklund. Red.: Ann-Catrin Östman.

Att skriva sin levnadsberättelse är en betydelsefull handling. Samtidigt är skrivandet också starkt kringgärdat. Vi skriver och berättar om våra erfarenheter utifrån normer om hur ett liv ska levas.

Biografiska betydelser visar hur normerna kring och utrymmet för levnadsberättelser har varierat i tid och rum. Boken presenterar hermeneutiska synsätt och olika kulturanalytiska angreppssätt. Tio forskare från olika discipliner visar hur de, från sina perspektiv, tolkar levnadsberättelser. Utifrån bl.a. köns- och klassperspektiv analyseras texter som berör levnadsbana, äktenskap och familjeliv, men även berättelser som handlar om erfarenhet av krig, fångenskap och förföljelse.

Häftad 250 s.
Utgivningsår 2011
ISBN 978-91-7844-827-2