En bok från Gidlunds förlag

Sällsamma resor. En antologi i urval och översättning av Erik Carlquist och Gunnar Welin.  Övers. och red.: Erik Carlquist. Övers. och red.: Gunnar Welin.

De märkvärdiga reseskildringarna i Sällsamma resor inleds av den irländske munken Sankt Brendans trans­atlantiska resa på 500-talet och avslutas med Stanley G. Weinbaums 1900-talsnovell om en handelsmans även­tyrliga flykt undan den mordiska floran och faunan på Venus. Däremellan återfinns månresor av Johannes Kepler, Francis Godwin och Münchhausen, resor längre ut i solsystemet och universum av E. C. Kinder­mann, Voltaire och Kurd Lasswitz, en teknikoptimistisk utopi av H. C. Andersen och en feministisk av Begum Rokeya samt en resa till De Blindas Rike av H. G. Wells. Men även verkliga resor kan vara nog så sällsamma, vilket visas av berättelsen om resan till Nilens källa av James Bruce, Richard Burtons pilgrimsfärd till Mekka och Joshua Slocums vådliga seglats i en liten segelbåt från Brasilien till USA.

Alla texter har översatts speciellt för denna utgåva och i flertalet fall är det första gången de presenteras på svenska.

Häftad 454 s.
Utgivningsår 2018
ISBN 978-91-7844-988-0