Nyheter från Gidlunds

 

 
Magnus Haglund
Wilhelm Stenhammar

Wilhelm Stenhammar är i alla bemärkelser en levande klassiker. Magnus Haglunds biografi berättar om utvecklingen från ungdomsårens Wagnerpåverkan till det mogna skapandets klassicism och förmedlar de viktiga förbindelserna till samtidens konst, litteratur och arkitektur.

»» Läs mer
Flexband 232 s. Utgivningsår 2019. Under utgivning. ISBN 978-91-7844-400-7
Boken ingår i Svenska tonsättare. Se vidare under kategorin "Memoarer och biografier"
 
 
Hans Dominik
Kraften som förgör. En roman om året 1955
(Originalets titel: Die Macht der Drei (1922)) Övers.: Gunnar Welin

Året är 1955. USA:s president-diktator vill starta ett krig för att stärka sin makt. Men hans planer kan stäckas av tre män i besittning av en märklig kraft som kan göra alla världens vapen obrukbara.

»» Läs mer
Häftad 364 s. Utgivningsår 2019. Under utgivning. ISBN 978-91-7844-395-6
Boken ingår i Fantastika. Se vidare under kategorin "Skönlitteratur"
 
 
Alexander Moszkowski
Visdomens öar. Berättelsen om en äventyrlig upptäcktsresa
(Originalets titel: Die Inseln der Weisheit (1922)) Övers.: Erik Carlquist

En chiffrerad spådom i en gammal bok av Nostradamus visar sig kunna tolkas. Den leder till en expedition till en okänd havsregion, där resenärerna upptäcker ett märkligt örike. Varje ö styrs av någon politisk eller filosofisk princip, utdragen till sina yttersta konsekvenser.

»» Läs mer
Häftad 416 s. Utgivningsår 2019. Under utgivning. ISBN 978-91-7844-396-3
Boken ingår i Fantastika. Se vidare under kategorin "Skönlitteratur"
 
 
Immanuel Kant
Tankar om den sanna skattningen av de levande krafterna och bedömning av de bevis av vilka herr von Leibniz och andra mekaniker har använt sig i denna
(Originalets titel: Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte und Beurtheilung der Beweise derer sich Herr von Leibnitz und andere Mechaniker in dieser Streitsache bedienet haben, nebst einigen vorhergehenden Betrachtungen, welche die Kraft der Körper über) Övers.: Gunnar Welin

Immanuel Kants första publicerade arbete var en naturvetenskaplig betraktelse över vad som då kallades levande kraft i dag skulle vi säga rörelseenergi. Det började tryckas när han bara var 22 år gammal, 1746, men kom inte ut i färdigt skick förrän tre år senare.

»» Läs mer
Inbunden 192 s. Utgivningsår 2018. ISBN 978-91-7844-402-1
 
 
The Sami and the Church of Sweden. Results from a White Paper Project
(Originalets titel: Samerna och Svenska kyrkan. Underlag för kyrkligt försoningsarbete) Transl.: Lars Hübinette, Marlow Siân. Ed.: Daniel Lindmark & Olle Sundström

This book presents results from a white paper project on the historical relations between the established Evangelical Lutheran Church of Sweden and the indigenous Sami people.

»» Läs mer
Danskt band 256 s. Utgivningsår 2018. ISBN 978-91-7844-3970
 
 
Birthe Sjöberg
Dialog eller dynamit. Viktor Rydberg och August Strindberg - förtryckets fiender

För första gången får vi här en grundlig inblick i Viktor Rydbergs och August Strindbergs åsikter om varandra samt om de impulser de fått från varandras författarskap. Studien bygger på brevmaterial och ingående textanalyser.

»» Läs mer
Inbunden 464 s. Utgivningsår 2018. ISBN 978-91-7844-394-9
 
 
Per F. Broman
Karin Rehnqvist

Boken om Karin Rehnqvist ingår i den serie porträtt av svenska tonsättare som ges ut av Kungl. Musikaliska akademien och Gidlunds förlag.

»» Läs mer
Flexband 228 s. Utgivningsår 2018. ISBN 978-91-7844-994-1
Boken ingår i Svenska tonsättare. Se vidare under kategorin "Memoarer och biografier"
 
 
Maria Lindström
Grepp om livet. Samtal med femton gitarrister

"I femtiofem år har jag gått och känt mig märkvärdig bara för att jag är en tjej som är bra på gitarr. Femton långa samtal med kvinnliga professionella gitarrister gav mig en behövlig lektion i ödmjukhet. Vi är alla märkvärdiga!"

»» Läs mer
Danskt band 144 s. Utgivningsår 2018. ISBN 978-91-7844-398-7
 
 
Svensk gruvpolitik i omvandling. Aktörer, kontroverser, möjliga världar
Red.: Jonas Anshelm, Simon Haikola & Björn Wallsten

Fallstudier som belyser ett antal av de skärningspunkter där den statliga regleringen, den globala finans- och mineralmarknaden, samt lokala intressen, praktiker, förväntningar och farhågor har mötts och satt sin prägel på den svenska gruvpolitiken under 2000-talet.

»» Läs mer
Danskt band 288 s. Utgivningsår 2018. ISBN 978-91-7844-392-5
 
 
Mamma hursomhelst. Berättelser om moderskap
Red.: Margaretha Fahlgren & Anna Williams

Mamma, moderskap - orden bågnar idag av nya innebörder när tekniken och samhället förändras. Överallt hittar vi historier om moderskap. Denna bok är en samling berättelser som reflekterar över erfarenheter från en mängd olika håll.

»» Läs mer
Inbunden 244 s. Utgivningsår 2018. ISBN 978-91-7844-995-8