Nyheter från Gidlunds

 

 
Anders Hammarlund
Ravband. En upptäcktsfärd längs Bärnstensvägen

Stråket mellan Östersjön och Medelhavet har också genom årtusendena varit en länk mellan folk och kulturer, den mytomspunna Bärnstensvägen. Ravband är en bok om Europa, i nuet och i det förflutna.

»» Läs mer
Danskt band 240 s. Utgivningsår 2019. Under utgivning. ISBN 978-91-7844-406-9
 
 
Elin Manker
Förlagd form. Designkritik och designpraktik i Sverige 1860-1890

Konstvetaren och designteoretikern Elin Manker undersöker designprocesser i det sena 1800-talets fabriksproduktion med särskilt fokus på hur formspråk diskuterades och praktiserades.

»» Läs mer
Danskt band 395 s. Utgivningsår 2019. Under utgivning. ISBN 978-91-7844-413-7
 
 
Teddy Hultberg
Experiment mot alla odds. Boken om Åke Karlung - konstnär, filmare, gränsöverskridare

Experiment mot alla odds beskriver filmaren och gränsöverskridaren Åke Karlungs (1930-90) konstnärliga verksamhet under ett halvt decennium och inkluderar en cd-skiva och en Blu-ray-skiva med hans ljud- och filmkonstverk.

»» Läs mer
Inbunden 432 s. Utgivningsår 2019. ISBN 978-91-7844-983-5
 
 
Fredrik Svenaeus
Det naturliga. En kritik av queerteorin, transhumanismen och det digitala livet

Om det naturliga och fenomen som könsidentitet, sexualitet, kronisk smärta, utmattningssyndrom, datorspelsberoende, sociala medier och förändringar av människan på medicinsk väg. Slutsatsen är att vi behöver en uppdaterad version av det naturliga för att orientera oss i tillvaron.

»» Läs mer
Danskt band 200 s. Utgivningsår 2019. ISBN 978-91-7844-407-6
 
 
Cecilia Lagerström
Konsten att gå. Övningar i uppmärksamt gående

I projektet GångART applicerades tekniker och strategier från den fysiska teatern i vardagliga promenader i urbana rum, i syfte att aktivera både en fantasifull uppmärksamhet och ett utvidgat lyssnande hos den som går. Konsten att gå lyfter fram en performativ kritisk praktik där såväl urbana strukturer som kroppsliga handlingsmönster är under lupp; en konstnärlig forskning som verkar i rörelse.

»» Läs mer
Danskt band 132 s. Utgivningsår 2019. ISBN 978-91-7844-399-4
 
 
Erik Kjellberg
Arvet efter Johann Sebastian Bach. En äventyrlig historia

Den här boken handlar om hur Bachs musik levt vidare efter hans död 1750, hur den har förvaltats, uppfattats, tolkats och omtolkats i ord och i ton. Här presenteras och diskuteras förutsättningar, händelser och åsikter kring Bachs musik under snart 300 år.

»» Läs mer
Inbunden 420 s. Utgivningsår 2019. ISBN 978-91-7844-403-8
 
 
Ylva Hasselberg
Inte utan visst motstånd

Inte utan visst motstånd accepterar jag att universitet förvandlas till en producent av det skenbart mätbara. Den här boken är en motståndshandling.

»» Läs mer
Häftad 120 s. Utgivningsår 2019. ISBN 978-91-7844-404-5
 
 
Medicinturism. Gränsöverskridande sjukvård i teori och praktik
Red.: Frank-Michael Kirsch, Kjell Ljungbo & Erik A. Borg

Idag satsar cirka 30 länder i Europa, Asien, Nord- och Sydamerika aktivt på medicinturism. Vilka nya, outforskade och outnyttjade möjligheter skapar medicinturismen? Hur kan de tillvaratas till patientens bästa?

»» Läs mer
Danskt band 292 s. Utgivningsår 2019. ISBN 978-91-7844-401-4
 
 
Magnus Haglund
Wilhelm Stenhammar

Wilhelm Stenhammar är i alla bemärkelser en levande klassiker. Magnus Haglunds biografi berättar om utvecklingen från ungdomsårens Wagnerpåverkan till det mogna skapandets klassicism och förmedlar de viktiga förbindelserna till samtidens konst, litteratur och arkitektur.

»» Läs mer
Flexband 232 s. Utgivningsår 2019. ISBN 978-91-7844-400-7
Boken ingår i Svenska tonsättare. Se vidare under kategorin "Memoarer och biografier"
 
 
Hans Dominik
Kraften som förgör. En roman om året 1955
(Originalets titel: Die Macht der Drei (1922)) Övers.: Gunnar Welin

Året är 1955. USA:s president-diktator vill starta ett krig för att stärka sin makt. Men hans planer kan stäckas av tre män i besittning av en märklig kraft som kan göra alla världens vapen obrukbara.

»» Läs mer
Häftad 364 s. Utgivningsår 2019. ISBN 978-91-7844-395-6
Boken ingår i Fantastika. Se vidare under kategorin "Skönlitteratur"