Nyheter från Gidlunds

 

 
Felix Mendelssohn-Bartholdy & Adolf Fredrik Lindblad
Brevväxling 1827-1847 / Briefwechsel 1827-1847
Utg.: Eva Öhrström. Övers.: Jan Olof Rudén

Tonsättarna Mendelssohn och Lindblad brevväxlade fram till den förres död 1847. I breven diskuterar de musik, musiklivet och sina levnadsöden.

»» Läs mer
Inbunden 150 s. Utgivningsår 2019. ISBN 978-91-7844-412-0
 
 
Karin Strand
En botfärdig synderskas svanesång. Barnamord i skillingtryck mellan visa och verklighet

I denna bok studerar visforskaren Karin Strand skillingtryck som rapporterar om kvinnliga brottslingar för 1700- och 1800-talets publik. Genom ingående fallstudier av barnamordsbrott i Stockholm undersöker hon förhållandet mellan visorna och de faktiska händelserna.

»» Läs mer
Inbunden 276 s. Utgivningsår 2019. ISBN 978-91-7844-414-4
 
 
Sofia Lilly Jönsson
Arosia. En berättelse om människor och musik i Västerås domkyrka

Med utgångspunkt i tre årsminnen, 1619, 1819 och 1919 berättas om dåtid och nutid kring åmynningen som gav staden dess namn - Arosia.

»» Läs mer
Här kan du ladda hem Smakprov!
Flexband 256 s. Utgivningsår 2019. ISBN 978-91-7844-409-0
 
 
Anders Hammarlund
Ravband. En upptäcktsfärd längs Bärnstensvägen

Stråket mellan Östersjön och Medelhavet har också genom årtusendena varit en länk mellan folk och kulturer, den mytomspunna Bärnstensvägen. Ravband är en bok om Europa, i nuet och i det förflutna.

»» Läs mer
Danskt band 240 s. Utgivningsår 2019. ISBN 978-91-7844-406-9
 
 
Hilda Sachs
Kära vän, hvad jag tänker på dig! Hilda Sachs brev till Hinke Bergegren
Utg.: Ellinor Melander

Journalisten och feministen Hilda Sachs (1857-1935) brev till vännen, älskaren och kollegan Hinke Bergegren en unik dokumentsamling från 1800-talets sista och 1900-talets första år, då kampen för demokrati och kvinnans politiska rösträtt gick in i ett avgörande skede.

»» Läs mer
Inbunden 248 s. Utgivningsår 2019. ISBN 978-91-7844-410-6
 
 
Elin Manker
Förlagd form. Designkritik och designpraktik i Sverige 1860-1890

Konstvetaren och designteoretikern Elin Manker undersöker designprocesser i det sena 1800-talets fabriksproduktion med särskilt fokus på hur formspråk diskuterades och praktiserades.

»» Läs mer
Danskt band 395 s. Utgivningsår 2019. ISBN 978-91-7844-413-7
 
 
Teddy Hultberg
Experiment mot alla odds. Boken om Åke Karlung - konstnär, filmare, gränsöverskridare

Experiment mot alla odds beskriver filmaren och gränsöverskridaren Åke Karlungs (1930-90) konstnärliga verksamhet under ett halvt decennium och inkluderar en cd-skiva och en Blu-ray-skiva med hans ljud- och filmkonstverk.

»» Läs mer
Inbunden 432 s. Utgivningsår 2019. ISBN 978-91-7844-983-5
 
 
Fredrik Svenaeus
Det naturliga. En kritik av queerteorin, transhumanismen och det digitala livet

Om det naturliga och fenomen som könsidentitet, sexualitet, kronisk smärta, utmattningssyndrom, datorspelsberoende, sociala medier och förändringar av människan på medicinsk väg. Slutsatsen är att vi behöver en uppdaterad version av det naturliga för att orientera oss i tillvaron.

»» Läs mer
Danskt band 200 s. Utgivningsår 2019. ISBN 978-91-7844-407-6
 
 
Cecilia Lagerström
Konsten att gå. Övningar i uppmärksamt gående

I projektet GångART applicerades tekniker och strategier från den fysiska teatern i vardagliga promenader i urbana rum, i syfte att aktivera både en fantasifull uppmärksamhet och ett utvidgat lyssnande hos den som går. Konsten att gå lyfter fram en performativ kritisk praktik där såväl urbana strukturer som kroppsliga handlingsmönster är under lupp; en konstnärlig forskning som verkar i rörelse.

»» Läs mer
Danskt band 132 s. Utgivningsår 2019. ISBN 978-91-7844-399-4
 
 
Erik Kjellberg
Arvet efter Johann Sebastian Bach. En äventyrlig historia

Den här boken handlar om hur Bachs musik levt vidare efter hans död 1750, hur den har förvaltats, uppfattats, tolkats och omtolkats i ord och i ton. Här presenteras och diskuteras förutsättningar, händelser och åsikter kring Bachs musik under snart 300 år.

»» Läs mer
Inbunden 420 s. Utgivningsår 2019. ISBN 978-91-7844-403-8