Nyheter från Gidlunds

 

 
Anders Bjärvall
Nyfiken på fåglar. Axplock ur dagböcker under 65 år

Kan det finnas ett bättre och mera spännande fritidsintresse än att vara ornitolog – alltså att titta på fåglar? Här berättar Anders Bjärvall om hur medryckande och omväxlande det här intresset kan vara.

»» Läs mer
Inbunden 224 s. Utgivningsår 2018. Under utgivning. ISBN 978-91-7844-991-0
 
 
Sällsamma resor. En antologi i urval och översättning av Erik Carlquist och Gunnar Welin
Övers. och red.: Erik Carlquist & Gunnar Welin

Gidlunds serie Fantastika presenterar såväl klassiska som oförtjänt bortglömda texter inom den fantasieggande litteraturen. Första volymen ägnas åt märkvärdiga reseskildringar, från 800-talet till 1900-talet.

»» Läs mer
Häftad 454 s. Utgivningsår 2018. ISBN 978-91-7844-988-0
Boken ingår i Fantastika. Se vidare under kategorin "Skönlitteratur"
 
 
Jeff Werner
Postdemokratisk kultur

I det postdemokratiska tillståndet upprätthålls demokratins formella strukturer – fria val, yttrandefrihet, fri press med mera – men de har börjat tömmas på innehåll och vitalitet.

»» Läs mer
Danskt band 170 s. Utgivningsår 2018. ISBN 978-91-7844-993-4
 
 
Marioan Hosseini, Dennis Kelly, Nicolas Kolovos, Dennis Magnusson, Manda Stenström & Ninna Tersman
Länk 2018

I denna fjärde LÄNK presenteras en samling av sex pjäser, alla framtagna för att passa ungdomar i åldern femton till tjugo år. Teman speglar de ämnen som engagerar unga personer idag och som stimulerar fantasin och lusten att berätta.

»» Läs mer
Häftad 448 s. Utgivningsår 2018. ISBN 978-91-7844-990-3
 
 
Hans-Göran Ekman
Stig Dagermans bestiarium. En essä

Djur och djursymbolik är ständigt närvarande i Dagermans författarskap, men faunan förnyas efter hand. Genom att detaljstudera just djurmotivet belyser Hans-Göran Ekman samtidigt hela författarskapet.

»» Läs mer
Danskt band 128 s. Utgivningsår 2017. ISBN 978-91-7844-987-3
 
 
Lena Lennerhed
Kvinnotrubbel. Abort i Sverige 1938-1974

I Kvinnotrubbel analyseras abort i Sverige åren innan den blev fri, i relation till kvinnosyn, medicinsk debatt och till välfärdsstatens reformpolitik.

»» Läs mer
Danskt band 208 s. Utgivningsår 2017. ISBN 978-91-7844-986-6
 
 
Konstellationer. Festskrift till Anna Williams
Red.: Alexandra Borg, Andreas Hedberg, Maria Karlsson, Jerry Määttä & Åsa Warnqvist

Konstellationer är en festskrift till Anna Williams, professor i litteraturvetenskap vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala. Bidragen knyter an till hennes omfattande och mångfacetterade produktion.

»» Läs mer
Inbunden 407 s. Utgivningsår 2017. ISBN 978-91-7844-985-9
 
 
Dan Lundberg
Kåklåtar. Fängelsevisor som identitetsmarkör och kulturarv

Detta är en bok om fängelsevisor, ”kåklåtar”, som dessa kom att kallas under 1970-talet. Men det är också en studie av hur människor i utsatta situationer kan använda musik för att skapa sammanhang och tillhörighet och för att uttrycka känslor och förmedla budskap.

»» Läs mer
Inbunden 280 s. Utgivningsår 2017. ISBN 978-91-7844-981-1
 
 
Jan Bahlenberg
Carlo Derkert. Porträtt av en konstvisare

2:a uppl.

Har man en gång mött Carlo Derkert, glömmer man det aldrig. Det har många sagt. Med sin alldeles speciella utstrålning kom han att bli en älskad gestalt i svenskt konstliv. Inte som konstnär, men som 'konstpratare' och 'museivisare', som han såg sig själv.

»» Läs mer
Danskt band 288 s. Utgivningsår 2017. ISBN 978-91-7844-982-8
 
 
Robert Aitken
Zenbuddhismens väg
(Originalets titel: Taking the Path of Zen) Övers.: Björn Lindgren

Sedan Aitkens Taking the Path of Zen kom ut 1982, har den varit en av de bästa och mest lättillgängliga introduktionerna till Zenbuddhism som skrivits. Steg för steg tar den upp meditation, hur man andas, sittställning, frågor och problem man kan möta på vägen och studiet av koaner, fall och dialoger. En handbok både för nybörjaren och för den erfarne utövaren.

»» Läs mer
Häftad 160 s. Utgivningsår 2017. ISBN 978-91-7844-979-8