Klicka på en genre i menyn till vänster, eller sök fritt i hela sortimentet:

Sökbegrepp: Sök på hela frasen
Sök på orden var för sig
Sökning ska ske i:
Personregistret (skriv Efternamn, Förnamn)
Texter (ange vilka texter som ska inkluderas): Titel och undertitel     Beskrivningar
ISBN-nummer (anges med bindestreck, inte mellanslag)

En bok stämmer in på sökvillkoren.


 
Marie Selander
Inte riktigt lika viktigt? Om kvinnliga musiker och glömd musik

Utgiven i samarbete med Jazzavdelningen vid Svenskt visarkiv

I mitten av 60-talet började Marie Selander spela och turnera med tjejgruppen Nursery Rhymes. De var söta men kunde spela ändå. Femtio år senare har man ännu inte skrotat den inställningen till kvinnliga musiker.

»» Läs mer
Danskt band 240 s. 2:a tryckningen. Utgivningsår 2012. Tillfälligt slut. ISBN 978-91-7844-837-1