Klicka på en genre i menyn till vänster, eller sök fritt i hela sortimentet:

Sökbegrepp: Sök på hela frasen
Sök på orden var för sig
Sökning ska ske i:
Personregistret (skriv Efternamn, Förnamn)
Texter (ange vilka texter som ska inkluderas): Titel och undertitel     Beskrivningar
ISBN-nummer (anges med bindestreck, inte mellanslag)

3 böcker stämmer in på sökvillkoren.


 
Lennart Hedwall
Tondiktaren Carl Jonas Love Almqvist. En musikalisk biografi

Almqviststudier 6

Här kartläggs Almqvists livslånga musikaliska intresse, kunskaper och tankar, speglas musikens roll i hans litterära verk, och beskrivs och analyseras för första gången alla hans kompositioner.

»» Läs mer
Inbunden 774 s. Utgivningsår 2014. ISBN 978-91-7844-900-2
Boken ingår i Almqviststudier. Se vidare under kategorin "C J L Almqvist"
 
 
Wilhelm Peterson-Berger - en vägvisare
Red.: Bengt-Olof Engström, Orwar Eriksson, Lennart Hedwall & Henrik Karlsson
Utgiven i samarbete med Kungl. Musikaliska Akademien

Wilhelm Peterson-Berger – en vägvisare presenterar ny och fördjupad forskning om olika sidor av hans mångfasetterade konstnärskap.

»» Läs mer
Inbunden 309 s. Utgivningsår 2006. ISBN 978-91-7844-709-1
 
 
Lennart Hedwall
Oscar Byström. Ett svenskt musikeröde från 1800-talet

Utgiven i samarbete med Kungl. Musikaliska Akademien

En omfattande och heltäckande biografi över tonsättaren Oscar Byström (1821-1909).

»» Läs mer
Inbunden 496 s. Utgivningsår 2003. Få ex kvar. ISBN 978-91-7844-642-1